VEILIGHEID

scan VCA1 certificaat Damansdak.jpg

Ons bedrijf zorgt dat de  veiligheidsregels worden nageleefd.

Wij beschikken over een corporate VCA-certificaat (certificaat veilige aannemer).

Als gecertificeerd bedrijf werken wij met het VGM-managementsysteem, dat hieraan voldoet

-met ARBO-voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Regelmatig organiseren wij opleidingen voor het personeel, waarin zij vertrouwd raken met de opleidingstoolkit voor het beroep dakdekker.